© Finska lasermedicinska sällskapet 2016

Hej!

Det är igen dags för Laserdag. Det är ett tillfälle för alla laserintresserade att träffas och diskutera  och utbyta erfarenheter. Laserdagen ordnas den 15.10.2016 kl 9-16 och platsen är Westerby Gård i Ingå. De som kommer längre bort ifrån, har möjlighet att, mot ersättning, övernatta där. Bokning för övernattning skall man göra själv till Westerby Gård, puh. 09-2952 589.

Dagens program innehåller laserinfo, fri diskussion, lunch, kaffe och som program ”Yoga Mindfulness”.

Deltagarantalet är begränsat. Bindande anmälningar tas emot senast den 30.9.2016 till chrisse.backstrom@gmail.com.

Avgiften för medlemmar är 30€ och för icke medlemmar 50€.

Vi i FLMS:s styrelse önskar er hjärtligt välkomna!