© Finska lasermedicinska sällskapet 2016

Vad kan behandlas med laser?

 

Man kan tycka att antalet indikationer för laserbehandling är mycket stort och att laser framstår som något universalmedel mot allt, men om man känner till att laserbehandling påverkar såväl immunförsvaret lokalt som blodcirkulationen och att behandlingen är antiinflammatorisk och att man kan påverka smärttillstånd, så låter det inte lika märkligt.

 

Laser används för att behandla bl.a.

 

 • acne
 • afte (smärtsamma blåsor i munnen)
 • bakterier och virus
 • benregeneration
 • bensår – sårläkning
 • bihåleinflammation
 • bältros
 • carpaltunnelsyndrom – smärta i handleden
 • epikondylit - tennisarmbåge
 • frakturer
 • herpes simplex
 • idrotts- och belastningsskador
 • ilande tandhalsar
 • nervskador
 • reumatism – botar inte sjukdomen, men lindrar symtomen
 • smärta
 • svullnader
 • tendiniter – seninflammationer
 • tinnitus
 • trigeminusneuralgi – ansiktssmärtor

 

Hur ofta?

 

Oftast upplever man en ögonblicklig reaktion på laserbehandlingen, men ibland behöver man flera behandlingar, beroende på vad som behandlas.

Om det behövs flera behandlingar, behandlar man några gånger först varannan – var 7:e dag, och sedan med längre intervall. Det kan någon gång behövas behandling upp till 5 gånger beroende på typen av problem och hur länge problemet funnits. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta. Behandlingen kan ta allt från fem minuter till 45 minuter, beroende på hur djupt in problemet sitter och hur stor yta man behandlar.

 

Gör det ont?

 

Nej, inte alls, snarare brukar det vara behagligt. Laserbehandlingen är avslappnande och en del kan till och med somna. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda 6-24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter i gång läkningsprocesser. Speciellt vid problem av kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Smärtan är av övergående natur och kan tolkas som ett positivt svar på behandlingen. Den brukar gå om senast efter någon dag.

 

Vad kostar det?

 

Var och en terapeut bestämmer själv sitt behandlingspris.